ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ขั้นตอนการแจ้งนำเข้า-ส่งออก หรือขออนุญาตส่งออก ซากดึกดำบรรพ์
  • ผู้ที่ต้องการนำเข้าหรือส่งออกซากดึกดำบรรพ์จากต่างประเทศ หรือส่งออกซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศ กรุณาแจ้งนำเข้า/ส่งออกผ่านระบบ NSW ของกรมศุลกากร หรือสามารถศึกษารายะเอียดเพิ่มเติมได้ในแต่ละเมนูด้านล่าง
  • ผู้ที่ต้องการแจ้งนำซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศ กลับเข้ามาในประเทศ และได้มีรายการแจ้งส่งหรือนำออกในระบบแล้ว กรุณาดำเนินการแจ้งตามขั้นตอนในระบบ
ระบบการแจ้งนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์