ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทีวี
กรุงเทพมหานคร
ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
แหล่งรู้เรียนด้านไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์
กาฬสินธุ์
แหล่งเรียนรู้ด้านไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย
ตำบลในเมือง อำเภอเวียเก่า
ขอนแก่น
หมู่ 3 ตำบลแกลง อำเภอเมือง
ระยอง
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
วนอุทยานภูแฝก ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
กาฬสินธุ์
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ของไทย
บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
แหล่งที่พบรอยตีนไดโนเสาร์มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 200 รอย
เหมืองหินเก่า หมู่ 2 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
นครพนม
บริเวณตลิ่งริมลำน้ำชี ทางทิศเหนือของ รร.บ้านโนนตูม ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว
เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อ.หนองม่วง
ลพบุรี
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
กาญจนบุรี
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
ตาก
บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
ตำบลไสไทย อำเภอเมือง
กระบี่