Fossil of Thailand
กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทีวี
Bangkok
ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
Pathum Thani
แหล่งรู้เรียนด้านไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์
Kalasin
แหล่งเรียนรู้ด้านไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย
ตำบลในเมือง อำเภอเวียเก่า
Khon Kaen
หมู่ 3 ตำบลแกลง อำเภอเมือง
Rayong
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen
วนอุทยานภูแฝก ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
Kalasin
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ของไทย
บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
Kalasin
แหล่งที่พบรอยตีนไดโนเสาร์มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 200 รอย
เหมืองหินเก่า หมู่ 2 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
Nakhon Phanom
บริเวณตลิ่งริมลำน้ำชี ทางทิศเหนือของ รร.บ้านโนนตูม ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง
Chaiyaphum
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว
Phetchabun
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อ.หนองม่วง
Loburi
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
Kanchanaburi
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
Tak
บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu
ตำบลไสไทย อำเภอเมือง
Krabi