ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
คำแนะนำ[ซ่อน]

ระบบลงชื่อผู้ใช้งานสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี และประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่

  • ที่ลงทะเบียนขอรับบริการด้านซากดึกดำบรรพ์  ได้แก่ แจ้งนำเข้า-ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์) ขอรับใบอนุญาตค้าซากดึกดำบรรพ์ ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ และแจ้งพบซากดึกดำบรรพ์ (เฉพาะเจ้าพนักงานท้องถิ่น)
  • ที่มีข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในระบบ