ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
xxx
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Kutorginella fraterculus / คูตอร์จิเนลลา ฟราเตอร์คูลัส / รหัสประจำรายการ : 20200800008
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : THF2561200201_Anterior_view

คำอธิบาย : THF2561200201_Close_up

คำอธิบาย : THF2561200201_Close_up_view

คำอธิบาย : THF2561200201_Left_side_view

คำอธิบาย : THF2561200201_Posterior_view

คำอธิบาย : THF2561200201_Right_side_view

คำอธิบาย : THF2561200201_Ventral_view


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี