ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Geniokeryx thailandicus / เจนิโอเคอริกซ์ ไทยแลนดิคัส / รหัสประจำรายการ : 20200800066
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : THF2558100151_Dorsal_view

คำอธิบาย : THF2558100151_Left_side_view

คำอธิบาย : THF2558100151_Right_side_view

คำอธิบาย : C004874-PRD-2557-56.3.gif

คำอธิบาย : C004874-PRD-2557-56.4.gif

คำอธิบาย : C004874-PRD-2557-56.5.gif

คำอธิบาย : C004874-PRD-2557-56.6.gif

คำอธิบาย : C004874-PRD-2557-56.7.gif

คำอธิบาย : C004874-PRD-2557-56.8.gif


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี