ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Anthracotherium chaimanei / แอนทราโคเทอเรียม ชัยมณีอิ / รหัสประจำรายการ : 20200800067
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : THF2558100152_Dorsal_view

คำอธิบาย : THF2558100152_Left_side_view

คำอธิบาย : THF2558100152_Right_side_view

คำอธิบาย : C004876-PRD-2557-58.3.gif

คำอธิบาย : C004876-PRD-2557-58.4.gif

คำอธิบาย : C004876-PRD-2557-58.5.gif

คำอธิบาย : C004876-PRD-2557-58.6.gif

คำอธิบาย : C004876-PRD-2557-58.7.gif

คำอธิบาย : C004876-PRD-2557-58.8.gif


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี