ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
xxx
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Atopotherium bangmarkensis / อะโทโปเทอร์เรียม บางหมากเอนซิส / รหัสประจำรายการ : 20200800068
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : THF2558100153_Anterior_view

คำอธิบาย : THF2558100153_Dorsal_view

คำอธิบาย : THF2558100153_Left_side_view

คำอธิบาย : THF2558100153_Postreior_view

คำอธิบาย : THF2558100153_Right_side_view

คำอธิบาย : THF2558100153_Ventral_view

คำอธิบาย : C004896-PRD-2557-78.3.gif

คำอธิบาย : C004896-PRD-2557-78.4.gif

คำอธิบาย : C004896-PRD-2557-78.5.gif

คำอธิบาย : C004896-PRD-2557-78.6.gif

คำอธิบาย : C004896-PRD-2557-78.7.gif

คำอธิบาย : C004896-PRD-2557-78.8.gif


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี