ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Siamotherium krabiense / สยามโมเทอเรียม กระบี่เอนซี / รหัสประจำรายการ : 20200800069
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : THF2558100154_Dorsal_view

คำอธิบาย : THF2558100154_Ventral_view

คำอธิบาย : C004902-PRD-2557-84.3.gif

คำอธิบาย : C004902-PRD-2557-84.4.gif

คำอธิบาย : C004902-PRD-2557-84.5.gif

คำอธิบาย : C004902-PRD-2557-84.6.gif

คำอธิบาย : C004902-PRD-2557-84.7.gif

คำอธิบาย : C004902-PRD-2557-84.8.gif


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุมครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุมครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี