ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Nimravus cf. intermedius / นิมราวัส คล้าย อินเตอร์มีเดียส / รหัสประจำรายการ : 20200800070
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : THF2558100155_Anterior_view

คำอธิบาย : THF2558100155_Dorsal_view

คำอธิบาย : THF2558100155_Left_side_view

คำอธิบาย : THF2558100155_Posterior_view

คำอธิบาย : THF2558100155_Right_side_view

คำอธิบาย : THF2558100155_Ventral_view

คำอธิบาย : C004919-PRD-2557-101.3.gif

คำอธิบาย : C004919-PRD-2557-101.4.gif

คำอธิบาย : C004919-PRD-2557-101.5.gif

คำอธิบาย : C004919-PRD-2557-101.6.gif

คำอธิบาย : C004919-PRD-2557-101.7.gif

คำอธิบาย : C004919-PRD-2557-101.8.gif


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี