ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Siamopithecus eocaenus / สยามโมพิเธคัส อีโอซีนัส / รหัสประจำรายการ : 20200800073
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : THF2558100158_Dorsal_view

คำอธิบาย : THF2558100158_Left_side_view

คำอธิบาย : THF2558100158_Right_side_view

คำอธิบาย : C004929-PRD-2557-111.3.gif

คำอธิบาย : C004929-PRD-2557-111.4.gif

คำอธิบาย : C004929-PRD-2557-111.5.gif

คำอธิบาย : C004929-PRD-2557-111.6.gif

คำอธิบาย : C004929-PRD-2557-111.7.gif

คำอธิบาย : C004929-PRD-2557-111.8.gif


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี