ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Belomys thamkaewi / เบโลมิส ถ้ำแก้ววี / รหัสประจำรายการ : 20200800078
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : THF2558100163_Anterior_view

คำอธิบาย : THF2558100163_Dorsal_view

คำอธิบาย : THF2558100163_Left_side_view

คำอธิบาย : THF2558100163_Posterior_view

คำอธิบาย : THF2558100163_Right_side_view

คำอธิบาย : THF2558100163_Ventral_view

คำอธิบาย : C004901-PRD-2557-83.3.gif

คำอธิบาย : C004901-PRD-2557-83.4.gif

คำอธิบาย : C004901-PRD-2557-83.5.gif

คำอธิบาย : C004901-PRD-2557-83.6.gif

คำอธิบาย : C004901-PRD-2557-83.7.gif

คำอธิบาย : C004901-PRD-2557-83.8.gif


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุมครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุมครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี