ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Egatochoerus jaegeri / อีแกตโตเชอรัส เจเกอรี / รหัสประจำรายการ : 20200800079
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : THF2558100164_Anterior_view

คำอธิบาย : THF2558100164_Dorsal_view

คำอธิบาย : THF2558100164_Left_side_view

คำอธิบาย : THF2558100164_Posterior_view

คำอธิบาย : THF2558100164_Right_side_view

คำอธิบาย : THF2558100164_Ventral_view

คำอธิบาย : C004909-PRD-2557-91.3.gif

คำอธิบาย : C004909-PRD-2557-91.4.gif

คำอธิบาย : C004909-PRD-2557-91.5.gif

คำอธิบาย : C004909-PRD-2557-91.6.gif

คำอธิบาย : C004909-PRD-2557-91.7.gif

คำอธิบาย : C004909-PRD-2557-91.8.gif


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี