ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
xxx
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Tentaculites elegans / Tentaculites elegans / รหัสประจำรายการ : 20201200001
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : TF2201_Anterior_view

คำอธิบาย : TF2201_Close_up

คำอธิบาย : TF2201_Close_up

คำอธิบาย : TF2201_Close_up

คำอธิบาย : C004472-pm1.1.JPG

คำอธิบาย : C004472-pm1.2.JPG

คำอธิบาย : C004472-pm1.3.JPG

คำอธิบาย : C004472-pm1.4.JPG

คำอธิบาย : C004472-pm1.5 .jpg

คำอธิบาย : C004472-pm1.jpg


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี