ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Geniokeryx thailandicus / เจนิโอเคอริกซ์ ไทยแลนดิคัส / รหัสประจำรายการ : 20201200006
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : C004875-PRD-2557-57.3.gif

คำอธิบาย : C004875-PRD-2557-57.4.gif

คำอธิบาย : C004875-PRD-2557-57.5.gif

คำอธิบาย : C004875-PRD-2557-57.6.gif

คำอธิบาย : C004875-PRD-2557-57.7.gif

คำอธิบาย : C004875-PRD-2557-57.8.gif


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุมครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุมครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี