ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : Ascopora magna / Ascopora magna / รหัสประจำรายการ : 20201200018
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : C001079-IMG_8608.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8609.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8610.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8611.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8612.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8613.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8614.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8615.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8616.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8617.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8618.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8619.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8620.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8621.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8622.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8623.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8624.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8625.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8626.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8627.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8628.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8629.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8630.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8631.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8632.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8633.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8634.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8635.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8636.JPG

คำอธิบาย : C001079-IMG_8637.JPG


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี