ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย

เงื่อนไขในการค้นหา
คำสำคัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
อายุ
จังหวัด
เรียงลำดับตาม
ชื่อรายการ : N/A / N/A / รหัสประจำรายการ : 20201200023
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
อนุกรมวิธาน
สถานที่ค้นพบ
ธรณีวิทยา
การค้นพบ
ความสำคัญ
ภาพ-เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : C000513-DSC_0021.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0022.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0023.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0026.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0027.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0028.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0029.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0030.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0033.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0034.JPG

คำอธิบาย : C000513-DSC_0037.JPG


* หากท่านต้องการภาพต้นฉบับกรุณาติดต่อ กองคุมครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อเอกสารอ้างอิง

* หากท่านต้องการเอกสารกรุณาติดต่อ กองคุมครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี