ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
อื่นๆ
บุคคลทั่วไป
รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสุสานหอย อช.หาดนพรัตน์ธารา-พีพี งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานหอย จังหวัดกระบี่
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2005-01-01
0
ห้องสมุด ทธ.
ปรับปรุงและพัฒนาสุสานหอย อช.หาดนพรัตน์ธารา-พีพี งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสุสานหอย จังหวัดกระบี่
เป็น CD-ROM อยู่ที่ห้องสมุด ทธ./เลขเรียกหนังสือ ID : 490
0
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
FS0113 แหล่งซากดึกดำบรรพ์สุสานหอยแหลมโพธิ์ 1 View
FS0213 แหล่งซากดึกดำบรรพ์สุสานหอยแหลมโพธิ์ (แหลมโพธิ์ 2) View
FS0214 แหล่งซากดึกดำบรรพ์สุสานหอยแหลมโพธิ์ (แหลมโพธิ์ 3) View
ประเภทการดำเนินการ View
View
วรัลยา บำรุงพงศ์
ตำแหน่ง:
แผนก:
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 15:07
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum