ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
GCL2018-00002
จดหมายข่าว / เว็บไซต์
บุคคลทั่วไป
คลื่นซัดกระเซาะที่สุสานหอยแหลมโพธิ์
อัศนี มีสุข
กรมทรัพยากรธรณี
2006-01-01
45
1
ห้องสมุด ทธ.
คลื่นซัดกระเซาะที่สุสานหอยแหลมโพธิ์
ดรรชนีวารสาร ข่าวสารการธรณี ปีที่ 50 ฉบับที่ 2(2549) หน้า 45
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
FS0113 แหล่งซากดึกดำบรรพ์สุสานหอยแหลมโพธิ์ 1 View
FS0213 แหล่งซากดึกดำบรรพ์สุสานหอยแหลมโพธิ์ (แหลมโพธิ์ 2) View
FS0214 แหล่งซากดึกดำบรรพ์สุสานหอยแหลมโพธิ์ (แหลมโพธิ์ 3) View
ประเภทการดำเนินการ View
ปุณยนุช สุขศรีบูรณ์อำไพ
ตำแหน่ง:ข้าราชการ
แผนก:
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 13:51
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum