ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รายงานการประชุม
บุคคลทั่วไป
Age of the Susan Hoi (Shell Fossil Cemetery) Krabi Basin Southern Thailand
Proceedings of the International Conference on Geology Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (22 - 25 November 1995)
Manas Watanasak, Wichanet Songtham, Dallas Mildenhall
กรมทรัพยากรธรณี
1995-01-01
163-169
7
Age of the Susan Hoi (Shell Fossil Cemetery) Krabi Basin Southern Thailand
Age of the Susan Hoi (Shell Fossil Cemetery) Krabi Basin Southern Thailand
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
FS0113 แหล่งซากดึกดำบรรพ์สุสานหอยแหลมโพธิ์ 1 View
FS0213 แหล่งซากดึกดำบรรพ์สุสานหอยแหลมโพธิ์ (แหลมโพธิ์ 2) View
FS0214 แหล่งซากดึกดำบรรพ์สุสานหอยแหลมโพธิ์ (แหลมโพธิ์ 3) View
ประเภทการดำเนินการ View
ปุณยนุช สุขศรีบูรณ์อำไพ
ตำแหน่ง:ข้าราชการ
แผนก:
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 14:13
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum