ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
บุคคลทั่วไป
กระบวนการสำรวจ ขุดค้น เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูดสันหลัง กรณีศึกษา : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
กมลลักษณ์ วงษ์โก, วราวุธ สุธีธร, ธิดา ลิอาร์ด
กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) กรมทรัพยากรธรณี, 2555
2012-10-01
106
ห้องสมุด ทธ.
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานวิชาการ ฉบับที่ ศวพ. 1-8/2555
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
FS0012 แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย View
ประเภทการดำเนินการ View
ปุณยนุช สุขศรีบูรณ์อำไพ
ตำแหน่ง:ข้าราชการ
แผนก:
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 18:21
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum