ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รายงานประจำปี
บุคคลทั่วไป
ผลการดำเนินงานในพื้นที่แหล่งขึ้นทะเบียนรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน (2560)
สรุปผลการดำเนินงาน กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อุ่นเรือน พัวสุวรรณ์ และคนอื่นๆ
กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
2017-01-01
235-242
8
ห้องสมุด ทธ.
รอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน นครพนม, แหล่งขึ้นทะเบียน
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วันที่ 25-28 สิงหาคม 2560) : 239-247
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
FS0173 แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน View
ประเภทการดำเนินการ View
ปุณยนุช สุขศรีบูรณ์อำไพ
ตำแหน่ง:ข้าราชการ
แผนก:
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 18:33
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum