ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
จดหมายข่าว / เว็บไซต์
บุคคลทั่วไป
การศึกษารอยตีนสัตว์มีกระดูดสันหลัง และสภาพแวดล้อมบรรพกาล ในแหล่งบ้านโนนตูม ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย
จดหมายข่าวก้าวหน้างานวิจัยด้านทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 (2559)
ธิดา ลิอาร์ด, กฤษณะ สุดชา
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21-23
3
ห้องสมุด ทธ.
รอยตีนสัตว์มีกระดูดสันหลัง และสภาพแวดล้อมบรรพกาล ในแหล่งบ้านโนนตูม ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย
ดรรชนีวารสาร: จดหมายข่าวก้าวหน้างานวิจัยด้านทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 (2559) : หน้า 21 - 23
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
FS0188 แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์บ้านโนนตูม View
ประเภทการดำเนินการ View
ปุณยนุช สุขศรีบูรณ์อำไพ
ตำแหน่ง:ข้าราชการ
แผนก:
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 18:38
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum