ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
GCL2018-00012
กรม เท่านั้่น
vlookup
2003-01-01
0
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
ประเภทการดำเนินการ View
ตรวจสภาพ อนุรักษ์ ซ่อมแซมซากดึกดำบรรพ์ View
View
View
แม่พิมพ์ชิ้นจำลองซากดึกดำบรรพ์ View
กระบวนการขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ View
กระบวนการขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์เป็นสมบัติของชาติ View
พิณณลิณย์ พิมสวรรค์
ตำแหน่ง:จ้างเหมาบริการ
แผนก:
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 15:29
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum