ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
GCL2018-00017
รายงานประจำปี
นักวิจัยเท่านั้น
test
0
https://www.youtube.com/watch?v=4x7_DBzBetM
แจ้งนำเข้า-ส่งออก
ภาคเหนือ
0
รูปเล่มมี CD ประกอบ
ถูกยืม
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
FS0084 แหล่งซากดึกดำบรรพ์ควนดินแดง View
แหล่งซากไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก (บริเวณหลุมขุดค้นที่ 5) View
ประเภทการดำเนินการ View
ชิตมนัส ทิพศรีราช
ตำแหน่ง:จ้างเหมาบริการ
แผนก:
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 13:24
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum