ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
กรม เท่านั้่น
Dinosaur footprint assemblage from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation, Khorat Group, northeastern Thailand
Shohei Kozu a,*, Apsorn Sardsud b, Doungrutai Saesaengseerung b, Cherdchan Pothichaiya b, Sachiko Agematsu a, Katsuo Sashida
16
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
FS0173 แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน View
ประเภทการดำเนินการ View
การประเมินศักยภาพแหล่งซากดึกดำบรรพ์ View
พิณณลิณย์ พิมสวรรค์
ตำแหน่ง:จ้างเหมาบริการ
แผนก:
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 15:01
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum