ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
M.1 ก 169 ส 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานการตรวจสอบ
กรม เท่านั้่น
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก
ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ ปิยวดี ยาบุษดี เกรียงไกร ธุระพันธ์ พรทิพย์ คำหล้า
ตีพิมพ์แล้ว
45-50
5
http://library.dmr.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&wa=E579093&bid=8816&qst=%401982%2C%4031907%2C%5E&lang=1&db=Main&pat=%C0%D9%E1%BD%A1&cat=gen&skin=s&lpp=20&catop=&scid=zzz
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสพิพิธภัณฑ์ TF Code Other Code ส่วนอนุรักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ View
รหัสอ้างอิง ชื่อแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จังหวัด View
ประเภทการดำเนินการ View
กระบวนการขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ View
ปุณยนุช สุขศรีบูรณ์อำไพ
ตำแหน่ง:ข้าราชการ
แผนก:
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 16:43
คำแนะนำ[ซ่อน]
คำแนะนำเริ่มต้น Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum