ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ค้นหา
ปีที่เผยแพร่ ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท
2549 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสุสานหอย อช.หาดนพรัตน์ธารา - พีพี 340 บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด กรุงเทพฯ : บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด, 2549 อื่นๆ
2542 อายุสุสานหอยบ้านแหลมโพธิ จังหวัดกระบี่ 0 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม จดหมายข่าว / เว็บไซต์
2539 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างคันหินป้องกันคลื่นเพื่ออนุรักษ์สุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 77 สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, 2539 อื่นๆ
2538 เรณูวิทยาและอายุของสุสานหอยบ้านแหลมโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 52 วิฆเนศ ทรงธรรม กรุงเทพฯ : ฝ่ายโบราณชีววิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี., 2538 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2540 สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่ 86 กรมทรัพยากรธรณี ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2538 อายุของสุสานหอยจังหวัดกระบี่ 0 วิฆเนศ ทรงธรรม กรุงเทพฯ : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2538 รายงานประจำปี
2540 กองหินป้องกันคลื่นบริเวณสุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ 0 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย คณะวิศวกรรมโยธา กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, 2540 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2537 ธรณีวิทยาเพื่อการอนุรักษ์สุสานหอยบ้านแหลมโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 65 สิน สินสกุล, สิโรตม์ ศัลยพงษ์, อภิชาติ ลำจวน กรุงเทพฯ : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี., 2537 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
2542 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและอนุรักษ์สุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ 15 กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2542 รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานการตรวจสอบ
2538 โครงการอนุรักษ์สุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ 17 อรกุล โภคากรวิจารณ์ กรุงเทพฯ : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี., 2538 รายงานประจำปี
แผ่นพับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 0 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 0 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
2560 The Cretaceous Giant Sauropod from the Khok Kruat Formation at Ban Pha Nang Sua, Nong Bua Rawe district, Chaiyaphum Province, Northeastern Thailand: a preliminary report 90 Division of Fossil Protection, Department of Mineral Resources. Division of Fossil Protection, Department of Mineral Resources. งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2560 รายงานประจำปี
สุสานหอยแหลมโพธิ์จังหวัดกระบี่ 86 กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี., 2540 เอกสารหนังสือราชการ
ลานหอย แหลมโพธิ์ 4 ภุมวาร โกมลารชุน อื่นๆ
การทดสอบตัวเชื่อมประสานไม้กลายเป็นหินด้วยวิธีซ่อมกลับ บริเวณหลุมขุดค้นที่ 1 2 6 และ7 อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 8 รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน 5 ปิยวดี ยาบุษดี และคนอื่นๆ รายงานการประชุม
รายงานเบื้องต้น การศึกษาวิจัยแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 5 กมลลักษณ์ วงษ์โก และคนอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานในพื้นที่แหล่งขึ้นทะเบียนรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน 9 อุ่นเรือน พัวสุวรรณ์ และคนอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานการตรวจสอบ
ธรณีวิทยาระวางจังหวัดนครพนม ระวางบ้านรามราช ระวางอำเภอท่าอุเทน 27 สมภพ วงศ์สมศักดิ์ อนงค์นุช วีระมิตร รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานการตรวจสอบ
การอนุรักษ์รอยตีนไดโนเสาร์ในแหล่งห้วยด่านชุม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 3 ธิดา ลิอาร์ด รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงานในแหล่งขึ้นทะเบียน "แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก" 8 นภาพร ติ๊บผัด, ฐานิชยา หอมสุด, อุ่นเรือน พัวสุวรรณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานการตรวจสอบ
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์ 24 กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2560 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 19 กรมทรัพยากรธรณี งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2560 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น 4 ปิยวดี ยาบุษดี และคนอื่นๆ รายงานประจำปี
ธรณีวิทยาลำดับชั้นและสภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนโบราณ บริเวณแหล่งภูน้ำจั้น ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 122 วารุณี ยะถากรรม กรุงเทพฯ : สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2560 งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค
รายงานเบื้องต้นการศึกษาวิจัยซากปลาโบราณแหล่งภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 วราวุธ สุธีธร และคนอื่นๆ รายงานประจำปี
ภูน้ำจั้น แหล่งปลาโบราณ 5 กรมทรัพยากรธรณี อื่นๆ
คำแนะนำ[ซ่อน]

ผลงาน เอกสาร และรายงานด้านซากดึกดําบรรพ์ จะแสดงเฉพาะทีเป็นลิขสิทธิของ กรมทรัพยากรธรณี และผลงานของบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกทีได้รับการอนุญาต จากเจ้าของผลงานเท่านั้น

ระบบการจัดเก็บเอกสารรายงานเกียวกับ ซากดึกดําบรรพ์และแหล่งซากดึกดําบรรพ์ของไทยเป็นการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานทางวิชาการที่การดําเนินงานในการสำรวจ ตรวจสอบ อนุรักษ์ ศึกษาวิจัย การดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551 หรือการเผยแพร่ความรู้ด้านซากดึกดําบรรพ์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพือให้การบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์และแหลง่ซากดึกดําบรรพ์ และการดําเนินการตามกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ