ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Isanichthys palustris
ชื่อสามัญ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ปลา
นิรุกติศาสตร์
ชอบอาศัยในบริเวณที่ลุ่มชื้นแฉะ (ตั้งชื่อตามลักษณะสัณฐานเด่นๆ ของซากดึกดำบรรพ์)
ค้นพบโดย
Cavin & Suteethorn., 2006
ประเภทตัวอย่าง
ไม่มีข้อมูล Holotype
ข้อมูลทั่วไป/ลักษณะพิเศษ
อนุกรมวิธาน
Kingdom
Animalia (Linnaeus, 1758)
Phylum
Chordata
Genus
Isanichthys
Species
palustris (Cavin & Suteethorn., 2006)
สถานทีค้นพบ
แหล่งที่พบ
แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น , กาฬสินธุ์
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
ตะกอน, ไม่มีข้อมูล, รอการตรวจสอบ, หินตะกอน
หมู่หิน / หมวดหิน / กลุ่มหิน
ขุนตาลบาโธลิธ / กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมวดหินเขาเต่า / กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมวดหินทรายปางมโนรา / กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมวดหินตะรุเตา / กลุ่มหินตะรุเตา
กลุ่มหินทุ่งสง
กลุ่มหินผาบ่อง
อายุ
Jurassic - Cretaceous
การค้นพบ
ผู้ค้นพบคนแรก
ที่มาของการค้นพบ
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ชนิดใหม่
จำนวนตัวอย่างขึ้นทะเบียน
มีตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ชิ้นสำคัญ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 0 ตัวอย่าง
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง