ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2555 1 00011
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PW1-11
Other Code : PW1-11
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไดโนเสาร์
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Phuwiangosaurus sirindhornae
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ไดโนเสาร์
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Phuwiangosaurus
sirindhornae Martin, V. 1994
Right ilium
กระดูกปีกสะโพกด้านขวา มีสภาพดี ค่อนข้างสมบูรณ์ บางส่วนของด้านบนแผ่นปีกทางซ้ายแหว่งหายไป ด้านข้าง มีขอบด้านบนโค้งนูนไปทางด้านหลัง ขอบด้านหน้าไม่ค่อยเหลือ ส่วนด้านบนแสดง ลักษณะโค้งมนเหมือนตัวเอส ด้านในแผ่นปีกแสดงกระดูกนูนรูปสามเหลี่ยม 2 อันเป็นสันแนวลงไปด้านล่าง ฐานกระดูกหัวหน่าว ตรง ยาว หนาไปทางปลายล่างและตามขวาง ชี้ไปทาง ด้านขวาของแผ่นปีกสะโพก
1
72.5 x 92.5 x 17.7 ซม.
0
26 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
หินตะกอน
กลุ่มหิน
กลุ่มหินโคราช
หมวดหิน
หมวดหินเสาขัว
อายุ
(130 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
แหล่งซากดึกดำบรรพ์หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมที่ 1 (ภูประตูตีหมา)
สถานที่ค้นพบ
ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
นายวราวุธ สุธีธร และคณะ
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
25 มิถุนายน 543
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2555
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ