ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2557 1 00113
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PRD-2556-17
TF Code : TF3988
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ailuropoda melanoleuca baconi
แอลูโรพอดา เมลาโนลูกา บาโคนี
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
สัตว์กินเนื้อ (แพนดา,พังพอน,หมาป่า,หมาหมี,แมว,นาก)
ตัวอย่าง
Holotype
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Ailuropoda melanoleuca baconi
Ailuropoda melanoleuca baconi
แอลูโรพอดา เมลาโนลูกา บาโคนี
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์กินเนื้อ (แพนดา,พังพอน,หมาป่า,หมาหมี,แมว,นาก)
Animalia Linnaeus 1758
Chordata Haeckel 1847
Mammalia Linnaeus 1758
Carnivora Bowditch 1821
Caniformia Kretzoi 1943
Canoidea Simpson 1931
Ursidae Gray 1825
Ursinae Swainson 1835
Ailuropoda Milne-Edwards 1870
melanoleuca David 1869
Tougard et al.
คริสเทล ทูก่าร์ และคณะ
tooth
ฟัน
1
2.3 x 1.8 x 0.3 ซม.
0
2 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
รอการตรวจสอบ
อายุ
(0.2 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
สถานที่ค้นพบ
บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบล/แขวง ทุ่งลุยลาย อำเภอ/เขต คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
คณะสำรวจวิจัยโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศส
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2536
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 3 กันยายน 2557
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง