ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2555 1 00014
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : SM11-1-023
Other Code : PW1-14
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไดโนเสาร์
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Phuwiangosaurus sirindhornae
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ไดโนเสาร์
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Phuwiangosaurus
sirindhornae Martin, V. 1994
Left Ischium
กระดูกเชิงกรามด้านซ้าย สภาพดี แต่กระดูกปลายบนส่วนหน้าตั้งแต่ขอบก้านไปทางด้าน หน้าสุดขาดหายไป กระดูกมีแผ่นปีกผอมบาง ปลายบนส่วนหลังแผ่ขยายค่อนไปทางด้านหลังบน ก้านกระดูกปลายล่างแผ่ขยายค่อนไปทางด้านหลังล่าง ด้านข้างแสดงลักษณะโค้งเว้าไปทางด้านหลัง และโค้งนูนไปทางด้านข้าง ด้าน หลังก้านกระดูกค่อนข้างบิดตัว ปลายล่างรูปร่างคล้ายใบมีด ไม่แผ่ขยายรูปร่างไปทางด้านขวาง
1
11.4 x 68.5 x 2.9 ซม.
0
6 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
กลุ่มหิน
กลุ่มหินโคราช
หมวดหิน
หมวดหินเสาขัว
อายุ
(130 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
แหล่งซากดึกดำบรรพ์หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมที่ 1 (ภูประตูตีหมา)
สถานที่ค้นพบ
ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
นายวราวุธ สุธีธร และคณะ
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
มิถุนายน 2530
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2555
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ