ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2555 1 00017
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PW1-17
Other Code : PW1-17
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไดโนเสาร์
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Phuwiangosaurus sirindhornae
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ไดโนเสาร์
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Phuwiangosaurus
sirindhornae Martin, V. 1994
Right Femur
กระดูกขาหลังท่อนบนด้านขวา ค่อนข้างแบนเล็กน้อย ปลายด้านบน มีหัวกระดูกสูงกว่าปุ่มกระดูกใหญ่ ขอบเป็นรอยย่นบนพื้นผิว ขอบด้าน หลังเป็นรูปกลมมนโดยรอบ ท่อนขาแบน ตำแหน่งปุ่ม กระดูกที่ 4 อยู่ด้านขอบในของด้านหลังประมาณกึ่ง กลางค่อนไปทางปลายบนมียอดปุ่มยาวแนวบนล่าง ด้าน หน้าแบนเรียบ ด้านข้างโค้งไปทางด้าน หลัง ปลายล่างมีร่องกว้างระหว่างปุ่มสองปุ่ม ด้านในใหญ่กว่าด้านนอก
1
23 x 129.2 x 12.1 ซม.
0
73 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
หินตะกอน
กลุ่มหิน
กลุ่มหินโคราช
หมวดหิน
หมวดหินเสาขัว
อายุ
(130 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
แหล่งซากดึกดำบรรพ์หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมที่ 1 (ภูประตูตีหมา)
สถานที่ค้นพบ
ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
นายวราวุธ สุธีธร และคณะ
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
มิถุนายน 2530
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2555
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ