ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2558 1 00165
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PRD-2556-25
TF Code : TF6171-5
ชื่อวิทยาศาสตร์
Khoratpithecus chiangmuanensis
โคราชพิเธคัส เชียงม่วนเอนซิส
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไพรเมต (คน,ลิง,เอป,ทาร์เซียร์)
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Khoratpithecus chiangmuanensis
Khoratpithecus chiangmuanensis
โคราชพิเธคัส เชียงม่วนเอนซิส
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ไพรเมต (คน,ลิง,เอป,ทาร์เซียร์)
molar tooth
ฟันกราม
0
1.2 x 1.4 x 0.9 ซม.
0
1.6 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
หินตะกอน
ชั้นถ่านหิน
อายุ
Neogene (13.5 - 10 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
สถานที่ค้นพบ
บ้านสระ ตำบล/แขวง สระ อำเภอ/เขต เชียงม่วน จังหวัด พะเยา
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
คณะสำรวจวิจัยโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศส
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2542
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง