ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2558 1 00163
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PRD-2557-83
TF Code : TF7626
ชื่อวิทยาศาสตร์
Belomys thamkaewi
เบโลมิส ถ้ำแก้ววี
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
สัตว์ฟันแทะ (หนู,กระรอก,อ้น)
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Belomys thamkaewi
Belomys thamkaewi
เบโลมิส ถ้ำแก้ววี
Rodentia
สัตว์ฟันแทะ (กระรอกบิน)
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์ฟันแทะ (หนู,กระรอก,อ้น)
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Belomys
thamkaewi Chaimanee & Jaeger. 2000
upper jaw with teeth
กระดูกขากรรไกรบนพร้อมฟัน
0
0.6 x 1.6 x 0.5 ซม.
0
0.2 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
ตะกอน
ตะกอนถ้ำยุคควอเทอร์นารี
อายุ
Quaternary (200000 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
สถานที่ค้นพบ
เขาน้อย ตำบล/แขวง ท่าม่วง อำเภอ/เขต ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
คณะสำรวจวิจัยโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศส
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2541
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง