ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2558 1 00161
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PRD-2557-94
TF Code : TF3467
ชื่อวิทยาศาสตร์
Homo sp.
โฮโม
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไพรเมต (คน,ลิง,เอป,ทาร์เซียร์)
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Homo sp.
Homo sp.
โฮโม
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ไพรเมต (คน,ลิง,เอป,ทาร์เซียร์)
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Homo
premolar tooth
ฟันกรามน้อย
0
0.8 x 1.1 x 2 ซม.
0
1.2 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
ตะกอน
ตะกอนถ้ำยุคควอเทอร์นารี
อายุ
Quaternary (200000 ปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
สถานที่ค้นพบ
อำเภอ/เขต คอนสาร (สาขาตำบลโนนคูณ)* จังหวัด ชัยภูมิ
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
คณะสำรวจวิจัยโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศส
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2536
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง