ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2558 1 00160
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PRD-2557-97
TF Code : TF2998
ชื่อวิทยาศาสตร์
Krabimeryx primitivus
กระบี่เมอริกซ์ พริมิทีวัต
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
สัตว์กีบคู่ (กระจง,กวาง,หมู,ควาย,ฮิปโป)
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Krabimeryx primitivus
Krabimeryx primitivus
กระบี่เมอริกซ์ พริมิทีวัต
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์กีบคู่ (กระจง,กวาง,หมู,ควาย,ฮิปโป)
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Artiodactyla
Krabimeryx
primitivus M?tais et al. 2001
lower jaw with teeth
กระดูกขากรรไกรล่างพร้อมฟัน
0
0.5 x 2.9 x 1.5 ซม.
0
0
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
กลุ่มหิน
กลุ่มหินกระบี่
อายุ
Palaeogene (35 - 33 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
สถานที่ค้นพบ
บ้านคลองหวายเล็ก ตำบล/แขวง คลองขนาน อำเภอ/เขต เหนือคลอง จังหวัด กระบี่
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
คณะสำรวจวิจัยโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศส
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2531
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง