ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2555 1 00007
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสกรม : TEST_dmr
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PW1- 7 / BFP2554-896TEST
TF Code : TEST001
Other Code : PW1- 7 / BFP2554-896
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไดโนเสาร์
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Phuwiangosaurus sirindhornae
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ไดโนเสาร์
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Phuwiangosaurus
sirindhornae Martin, V. 1994
Left scapula
กระดูกสะบักไหล่ด้านซ้าย ขอบปลายบนด้านหลัง และปลายด้านล่างขาดหายไป รูปร่างทั่วไปยาว และปลายบานกว้างขึ้นไปทางด้านปลายบนประมาณ 1 เมตร ปลายล่างขยายเป็นแผ่นบานออกไปทางด้านกว้างมากกว่า ด้านยาว และขยายออกไปทางด้านท้องมากกว่าทางด้านหลัง ขอบด้านท้องค่อน ข้างหนา แบน และเอียงกว่าด้านหลัง
1
16.6 x 95.5 x 6.6 ซม.
0
19 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
กลุ่มหิน
กลุ่มหินโคราช
หมวดหิน
หมวดหินเสาขัว
หมู่หิน
test geologic_member
อายุ
(130 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
แหล่งซากดึกดำบรรพ์หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมที่ 1 (ภูประตูตีหมา)
สถานที่ค้นพบ
ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
นายวราวุธ สุธีธร และคณะ
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
25 พฤศจิกายน 543
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2555
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ