ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2557 1 00100
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PRD-2556-3
TF Code : TF2580
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dermotherium major
เดอร์โมเทอร์เรียม เมเจอร์
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
บ่าง
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Dermotherium major
Dermotherium major
เดอร์โมเทอร์เรียม เมเจอร์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
บ่าง
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Dermotherium
major Ducrocq et al. 1992
A left lower jaw with m2 -m3
กรามล่างซ้ายประกอบด้วยฟันกรามซี่ที่ 2-3
1
0.6 x 2 x 1.6 ซม.
0
1.13 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
กลุ่มหิน
กลุ่มหินกระบี่
หมวดหิน
ชุดหินกระบี่
อายุ
Palaeogene - (35 - 33 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
สถานที่ค้นพบ
บ้านคลองหวายเล็ก ตำบล/แขวง คลองขนาน อำเภอ/เขต เหนือคลอง จังหวัด กระบี่
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
คณะสำรวจวิจัยโบราณชีววิทยาไทย - ฝรั่งเศส
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2533
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 3 กันยายน 2557
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง