ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2557 1 00124
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PRD-2556-53
TF Code : TF2653
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anthracotherium chaimanei
แอนทราโคเทอเรียม ชัยมณีอิ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
สัตว์กีบคู่ (กระจง,กวาง,หมู,ควาย,ฮิปโป)
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Anthracotherium chaimanei
Anthracotherium chaimanei
แอนทราโคเทอเรียม ชัยมณีอิ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์กีบคู่ (กระจง,กวาง,หมู,ควาย,ฮิปโป)
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Artiodactyla
Antracotheriidae
Anthracotherium
chaimanei Ducrocq et al. 1999
Left lower jaw perserving with pd4-m1
ขากรรไกรล่างด้านซ้ายประกอบด้วยฟันกรามน้อย (ฟันน้ำนม) ซี่ที่ 4 - ฟันกรามซี่ที่ 1
1
3.612 x 13.156 x 4.237 ซม.
0
129 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
กลุ่มหิน
กลุ่มหินกระบี่
หมวดหิน
ชุดหินกระบี่
อายุ
(35 - 31 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
สถานที่ค้นพบ
บ้านคลองหวายเล็ก ตำบล/แขวง คลองขนาน อำเภอ/เขต เหนือคลอง จังหวัด กระบี่
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
คณะสำรวจร่วมไทย - ฝรั่งเศส
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
19 ธันวาคม 543
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2557
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง