ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : SM2011-1-046
หมายเลขสนาม/รหัสจุดสำรวจ : KS11-120
Other Code : SM K11-0021
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไดโนเสาร์
ตัวอย่าง
-
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Phuwiangosaurus sirindhornae
Phuwiangosaurus sirindhornae
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ไดโนเสาร์
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Phuwiangosaurus
sirindhornae Martin, V. 1994
Dorsal vertebra
กระดูกสันหลังส่วนบน
1
32.77 x 22.3 x 0 ซม.
0
0
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
หินตะกอน
หินทราย
กลุ่มหิน
กลุ่มหินโคราช
หมวดหิน
หมวดหินเสาขัว
อายุ
Cretaceous - (130 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
สถานที่ค้นพบ
บ้านนาไคร้ ตำบล/แขวง กุดหว้า อำเภอ/เขต กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
โส สุวรรณไตร
ผู้สำรวจ
คณะสำรวจ ไทย-ฝรั่งเศส
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2541
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
-
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View