ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2558 1 00159
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PRD-2557-99
TF Code : TF2700
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hoplophoneus sp.
โฮโปรโฟเนียส
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
สัตว์กินเนื้อ (แพนดา,พังพอน,หมาป่า,หมาหมี,แมว,นาก)
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Hoplophoneus sp.
Hoplophoneus sp.
โฮโปรโฟเนียส
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์กินเนื้อ (แพนดา,พังพอน,หมาป่า,หมาหมี,แมว,นาก)
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Hoplophoneus
Upper right deciduous canine
ฟันเขี้ยวบน (ฟันน้ำนม) ด้านขวา
0
0.6 x 2 x 8 ซม.
0
0
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
หินตะกอน
ชั้นถ่านหินลิกไนต์
กลุ่มหิน
กลุ่มหินกระบี่
อายุ
Palaeogene (35 - 33 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
สถานที่ค้นพบ
บ้านคลองหวายเล็ก ตำบล/แขวง คลองขนาน อำเภอ/เขต เหนือคลอง จังหวัด กระบี่
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
คณะสำรวจวิจัยโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศส
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2532
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง