ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PA02298c
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eosaukia buravasi
อีโอซอเกีย บุราวาสสิ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไทรโลไบต์
ตัวอย่าง
Holotype
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Eosaukia buravasi
Eosaukia buravasi
อีโอซอเกีย บุราวาสสิ
Trilobite
ไทรโลไบต์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ไทรโลไบต์
Eosaukia
buravasi Kobayashi. 1957
Cranidium
ส่วนหัว
0
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่
Macro or Mega > 1 cm
1.3 x 1.5 x 0 ซม.
0
0
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
หินตะกอน
หินทรายสีแดง
กลุ่มหิน
กลุ่มหินตะรุเตา
หมวดหิน
หมวดหินตะรุเตา
อายุ
Cambrian - (489 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
แหล่งซากไทรโลไบต์อ่าวเมาะและ
สถานที่ค้นพบ
ตำบล/แขวง เกาะสาหร่าย อำเภอ/เขต เมืองสตูล จังหวัด สตูล
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2500
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
-
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
Upper Cambrian Fossils from Peninsular Thailand Teiichi Kobayashi งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค View
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง