ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : PA02294b
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pagodia thaiensis
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
ไทรโลไบต์
ตัวอย่าง
Paratype
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Pagodia thaiensis
Pagodia thaiensis
Trilobite
ไทรโลไบต์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ไทรโลไบต์
Pagodia
thaiensis Kobayashi. 1957
Cranidium
Cranidium
0
1 x 0.8 x 0 ซม.
0
0
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
หินตะกอน
หินทรายสีแดง
กลุ่มหิน
กลุ่มหินตะรุเตา
หมวดหิน
หมวดหินตะรุเตา
อายุ
Cambrian -
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
แหล่งซากไทรโลไบต์อ่าวเมาะและ
สถานที่ค้นพบ
ตำบล/แขวง เกาะสาหร่าย อำเภอ/เขต เมืองสตูล จังหวัด สตูล
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
-
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
Upper Cambrian Fossils from Peninsular Thailand Teiichi Kobayashi งานวิจัย / รายงานทางเทคนิค View
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง