ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
รหัสและข้อมูลเบื้องต้น
รหัสขึ้นทะเบียน
THF 2555 1 00047
รหัสประจำตัวอย่าง
รหัสพิพิธภัณฑ์ : K4-658
Other Code : K4-658
ชื่อวิทยาศาสตร์
Isanemys srisuki
อีสานนีมิส ศรีสุขกิ
กลุ่มซากดึกดำบรรพ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ประเภทซากดึกดำบรรพ์
เต่า
ตัวอย่าง
ลักษณะชิ้นตัวอย่าง
Isanemys srisuki
Isanemys srisuki
อีสานนีมิส ศรีสุขกิ
Turtle
เต่า
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
เต่า
Animalia Linnaeus 1758
Chordata
Isanemys
srisuki Tong et al. 2006
Carapace and plastron
กระดองหลัง และกระดองท้อง
1
10.4 x 10.2 x 0.5 ซม.
0
220 กรัม
ธรณีวิทยา
หินและตะกอน
หินตะกอน
กลุ่มหิน
กลุ่มหินโคราช
หมวดหิน
หมวดหินเสาขัว
อายุ
Cretaceous (130 ล้านปี)
สถานทีค้นพบ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์
แหล่งซากไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
สถานที่ค้นพบ
บ้านโนนศึกษา ตำบล/แขวง โนนบุรี อำเภอ/เขต สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
การค้นพบ
ผู้ค้นพบ
นายวราวุธ สุธีธร และคณะ
ผู้สำรวจ
วันที่ค้นพบ
พ.ศ. 2544
ความสำคัญ
เป็นซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนวันที่ 21 ธันวาคม 2555
ปี (พ.ศ.) ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า รายชื่อผู้เขียน พิมพลักษณ์ ประเภท เพิ่มข้อมูลโดย View
ใบประกาศ
ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวข้อง