ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย
กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทีวี
กรุงเทพมหานคร
ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
แหล่งรู้เรียนด้านไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์
กาฬสินธุ์
แหล่งเรียนรู้ด้านไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย
ตำบลในเมือง อำเภอเวียเก่า
ขอนแก่น
หมู่ 3 ตำบลแกลง อำเภอเมือง
ระยอง
วนอุทยานภูแฝก ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
กาฬสินธุ์
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ของไทย
บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
แหล่งที่พบรอยตีนไดโนเสาร์มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 200 รอย
เหมืองหินเก่า หมู่ 2 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
นครพนม
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว
เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อ.หนองม่วง
ลพบุรี
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
กาญจนบุรี
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
ตาก
บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
ตำบลไสไทย อำเภอเมือง
กระบี่